Putovanja

Putovanje bez granica?

10. Maj 2007.

Nedavno završeni 29. Medjunarodni sajam turizma IFT 2007. možda vam je pomogao da o svom letnjem odmoru možete da razmišljate preciznije, planirate budžet. Zanimljivo je da je na ovogodišnjem sajmu zabeležen dvostruko veći broj posetilaca nego prošle godine. Ne verujemo da Vas baš u ovom trenutku važne odluke kako pobeći od svega previše interesuje Strategija razvoja turizma Srbije do 2015. koja, kažu, ima za cilj da Srbiju uspešno vrati na turističku kartu Evrope i sveta.

Neka mesta koja su u master planovima već su vam draga: Tara, Golija, Palić.....sačekaćete rado da zablistaju. U međuvremenu maštate, smišljate, birate neke destinacije koje, recimo, imaju more, ili ste zaljubljenik u kombinovane ture-od svega pomalo: razgledanje drugih civilizacija i opuštanje na obali ....

I taman kad ste sve sklopili u svojoj glavi, našli aranzman ili agenciju koja će ga personalizovati po meri vaših želja, obezbedili izvore finasiranja setite se da proverite važenje pasoša...i ako imate pasoš Republike Srbije već znate da vam je za skoro svaku tačku na zemljinoj kugli potrebna viza, krećete u istraživanje i otkrivate da je zadatak rešiv ali obiman. Uzmite mini odmor i očekujte čak i iznenadjenja već na prvom koraku: neke ambasade su već (tradicionalno) popunile termine za apliciranje sve do avgusta.

Preuzeli smo za vas (od www.poslovnazena.biz ) sledeće informacije kako do viza, koje ce vam uštedeti vreme, budite prilagodljivi, sačuvajte samopouzdanje, a možda i promenite destinaciju. Pa kažu: "Mnogi ce ove godine odustati od putovanja sopstvenim automobilom, a komplikovanu papirološku proceduru i čekanje u redovima prepustiti agencijama. Agencije uglavnom vade vize za svoje klijente, ali ono o čemu treba voditi računa jeste to da mnogi turoperateri naglašavaju da ne snose odgovornost ukoliko turista ne dobije vizu. Da nevolja bude veća, kada zahtev za vizu bude odbijen, klijentima se najčešće vraća svega desetak odsto od uplaćenog aranžmana. Zato je savet svima da pre nego što odluče u kojoj će agenciji uplatiti aranžman, dobro prouče koliko novaca agencija vraća u ovakvim slučajevima. Pored toga, aranžmane treba uplaćivati u poznatim agencijama, jer se događa da zbog nemarnosti nesolidnih turističkih biroa putnik tek na granici sazna da mu pasoš nije viziran. Viza nije potrebna za Tunis, Hrvatsku i za Crnu Goru. U Egiptu i Turskoj ona se uzima na aerodromu, odnosno na granici. Loša vest je da su od ove godine vize potrebne i za letovanje u Bugarskoj, a dobra vest je da su one besplatne, mada se za njihovo dobijanje plaća putno osiguranje.

Vize su potrebne i za Grčku, Italiju, Španiju, Francusku i to šengenske vize. Upućeni kažu da je najlakše dobiti grčku, a zatim i italijansku vizu (ukoliko uspete da dobijete termin za predaju dokumenata), a da je najteže obezbediti špansku. Zato se građanima koji putuju svojim kolima savetuje da za ulazak u Španiju pokušaju da obezbede italijansku, pre nego špansku vizu. Koliko je procedura za Španiju komplikovana svedoči činjenica da su pojedine agencije ukinule aranžmane za ovu zemlju jer se događalo da su odbijane kompletne ture. Gotovo sve zemlje uvele su i obavezno zakazivanje termina za predaju dokumenata, a to zadovoljstvo često i košta. Grčka, Španija, Francuska i Italija su zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma i, ukoliko dobijete vize ovih država, možete da putujete u većinu zemalja starih članica EU, sem u Veliku Britaniju. Ukoliko ste dobili grčku grupnu vizu, s njom možete putovati samo u Grčku. Turska Za Tursku je važno znati da se viza uzima na granici tako što se prvo na posebnom šalteru kupuje markica koja staje 15 evra, a zatim se zalepi na praznoj stranici u pasošu. Tek sa tom markicom odlazi se kod policajca koji preko nje udara pečat sa datumom ulaska u zemlju.

Veoma je važno voditi računa da pečat ide preko markice, jer se po izlasku iz zemlje mogu dogoditi razne nerpijatnosti, ukoliko je pečat potpuno promašio markicu. Egipat Viza se uzima na aerodromu i staje 14 evra. Grčka Termin za podnošenje zahteva za vizu zakazuje se na 0903/15-15-15. Poziv treba obaviti s fiksnog telefona i košta 18 dinara po minuti. Kol centar radi od 7 do 18 sati, od ponedeljka do petka. Od dokumenata je potrebno podneti pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci, molbu popunjenu na srpskom na latinici i dve slike. Molba se može skinuti i sa sajta. Za zaposlene je potrebno doneti potvrdu o zaposlenosti, radnu knjižicu na uvid, dokaz o hotelskoj rezervaciji i povratnu kartu. Ukoliko idete kolima, na uvid je potrebno doneti saobraćajnu dozvolu i međunarodno osiguranje vozila, kao i putničko osiguranje.

Viza košta 35 evra, ali ako se uzima grupna preko agencije ona staje deset evra. Sajt grčke ambasade je www.greekemb.co.yu. Adresa konzulata je Strahinjića Bana 76 u Beogradu i Mike Paligorića 18a u Nišu. Telefon konzularne sekcije 011/3341-507. Bugarska Vize za Bugarsku su besplatne, ali je potrebno platiti putničko osiguranje. Za dobijanje vize potrebno je predati pasoš, fotokopiju pasoša, dve fotografije sa belom pozadinom, putno osiguranje, potvrdu hotelske rezervacije. Viza se čeka najduže sedam radnih dana. Adresa konzulata je Hadži Milentijeva 69 u Beogradu. Telefoni konzulata su 011/3446-443, 011/3446-455. Italija Termin za podnošenje dokumenata zakazuje se na telefon 0903/12-12-12, služba radi od 7 do 15 sati svakog radnog dana.

Zainteresovane stranke treba da dođu na odeljenje za vize lično i da pripreme popunjeni formular štampanim slovima latinice, jednu fotografiju formata za pasoš, pasoš koji mora važiti još najmanje tri meseca od datuma isticanja tražene vize i fotokopiju pasoša i svih stranica sa vizama i pečatima. Za stalno zaposlene potrebna je potvrda o zaposlenju iz firme gde rade i mora biti naveden datum zasnivanja radnog odnosa, radno mesto i mesečna primanja, rešenje o godišnjem odmoru, a može biti od značaja i dokumentacija koja se odnosi na prethodne radne odnose. Potrebno je doneti na uvid radnu i zdravstvenu knjižicu, obrasce M1-M2, uverenje o upisu u matičnu evidenciju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

Za učenike i studente potrebna je potvrda iz škole, fakulteta, a na uvid treba dostaviti i đačku knjižicu ili indeks, kao i zdravstvenu knjižicu. Takođe je potrebno doneti izvod iz matične knjige rođenih i dokumentaciju o zanimanju oba roditelja. Za maloletne je neophodna pismena izjava saglasnosti za putovanje oba roditelja, osoba kojoj je dete povereno mora da potpiše formalno prihvatanje odgovornosti. Ukoliko putujete kolima i imate samo rezervaciju hotela, u ambasadi je potrebno pokazati finansijska sredstva za putovanje, ukoliko ih nemate na bankovnom računu, treba ih pokazati lično. Ukoliko putujete u paru, za deset dana boravka u Italiji potrebno je pokazati oko 300, a za 20 dana oko 500 evra, plus novac za plaćanje hotelske sobe za onoliko noćenja koliko ste rezervisali. Adresa sajta je www.ambbelgrado.esteri.it.

Adresa konzulata je Birčaninova 9 u Beogradu. Telefon ambasade je 11/3066-100. Francuska Zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za vizu vrši se isključivo u vremenu od 7 do 14 sati preko 0903/123-123. Zahtev za vizu treba da sadrži sva originalna dokumenta na uvid kao i po jednu fotokopiju svakog dokumenta (originali se odmah vraćaju podnosiocu zahteva). Sva dokumenta treba da budu prevedena na francuski ili engleski jezik. Ako je predata dokumentacija kompletna, potrebna su najmanje tri radna dana za izdavanje vize. Ovi troškovi se ne vraćaju u slučaju odbijanja vize. Podnosilac dobija priznanicu koja se daje na uvid prilikom podizanja pasoša. Potrebno je podneti formular popunjen na francuskom ili engleskom jeziku uz dve fotografije skorijeg datuma.

Potrebne su fotokopije stranica pasoša sa ličnim podacima i sa do sada odobrenim šengenskim vizama. Pasoš mora važiti najmanje tri meseca posle datuma isteka tražene vize. Za zaposlene potrebno je podneti dokaze o profesionalnom ili socijalnom statusu podnosioca zahteva (radna i zdravstvena knjižica, potvrda o radnom odnosu sa naznačenim iznosom plate ili profesionalna legitimacija. Nužna je i potvrđena rezervacija hotela u slučaju privatne ili porodične posete, dokazi i o profesionalnom i finansijskom statusu domaćina (tri zadnje plate, prijava poreza o prihodu), rezervacija putne karte ili fotokopija dokumenata auta. Sajt adresa ambasade je www.ambafrance-yu.org. Adresa konzulata je Pariska 11 u Beogradu. Telefon konzulata 011/3023-507.

Španija Termin za predaju dokumenata utvrđuje se na telefon 0903/125-125. Od 9.00 do 11.30 stranke treba da obave uplatu odgovarajuće takse za vizu. Podizanje pasoša je u 14.30. Obrazac zahteva za vizu popunjen na španskom, engleskom ili francuskom jeziku (original i jedna fotokopija). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u celosti popunjen. Potrebno je podneti jednu skoriju fotografiju, veličine kao za ličnu kartu sa belom pozadinom Pored pasoša potrebno je predati i jednu fotokopiju prve dve stranice, a putna isprava mora da bude važeća još najmanje jedan dan po završetku planiranog boravka u Španiji.

Ukoliko je pasoš nedavno izdat, potrebno je podneti i prethodni. Takođe, potrebno je podneti ličnu kartu izdatu u Srbiji i jednu fotokopiju. Neophodna je i potvrda o rezervaciji hotela u Španiji i to sa pečatom i potpisom hotela. Na uvid treba dati i rezervaciju povratne karte prevoznog sredstva kojim se putuje u Španiju. Predaja vize obaviće se uz prethodni uvid u original karte. U slučaju da putuje kolima, stranka treba da podnese dokumenta za kola. Zaposleni podnose radnu knjižicu (original i fotokopiju), potvrdu poslodavca, original i prevod, u kojoj treba da bude navedeno tačno radno mesto, dužina staža, mesečna primanja i broj slobodnih dana na koje zaposleni ima pravo. U pomenutoj potvrdi treba da bude jasno navedena adresa i broj telefona poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja je potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sam podnosilac zahteva). Takođe, potrebno je podneti i potvrdu iz fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Uz sve traže na uvid i podatke da li stranka poseduje ili iznajmljuje stan, kao i fotokopiju.

Za studente i maloletna lica potrebno je podneti original i fotokopiju indeksa ili đačke knjižice, uverenje izdato od strane fakulteta, srednje ili osnovne škole, u kome je navedena godina ili razred koji pohađa podnosilac zahteva. Zatim, pismo roditelja ili staratelja u kome potvrđuju da izdržavaju podnosioca zahteva. Uverenje o primanjima i radno-socijalnom statusu roditelja ili staratelja. Ukoliko se radi o maloletnoj deci koja ne putuju u pratnji roditelja ili staratelja, potrebno je odobrenje istih (obrazac se dobija u ovoj ambasadi), overeno u ambasadi. Adresa ambasade je Vojvode Šupljikca 40 u Beogradu. Adresa sajta je www.spanija.org.yu. Brojevi telefona ambasade 011/3440-131, 011/3440-132, 011/3440-133, 011/3440-134, 011/3440-135.

Putno osiguranje
Cena putnog osiguranja zavisi od broja dana koji se provode u inostranstvu, ali i od toga gde se kupuje. Što je poslovnica koja prodaje putna osiguranja bliža nekoj ambasadi, to je osiguranje skuplje. U proseku za deset dana osiguranje za odraslu osobu za turističko putovanje u Evropi staje 17 evra, za decu i omladinu do 18 godina 8,5 evra. Za putovanja u Bugarsku, Tursku i Grčku 13,6 evra. Formulari Uz svako podnošenje viza potrebno je podneti i popunjene formulare. Većina formulara može se skinuti sa sajta ili uzeti na šalteru ambasade. Formulare je najbolje popuniti latinicom, a pojedine ambasade traže da se popuni na engleskom ili jeziku zemlje u koju se ide.

Kod traženja viza treba voditi računa da, ukoliko idete kolima, obavezno osim aranžmana u zahtevu za vizu tražite i dodatne dane za prevoz do i od destinacije gde se ide. Znači, ako idete u Grčku, pored deset dana koliko, recimo, traje aranžman, obavezno uračunati i da vam jedan dan treba da stignete do destinacije, kao i jedan dan u povratku. To znači da treba tražiti vizu za minimum 12 dana. Takođe, kod predaje formulara obratiti dobro pažnju da li su sva polja popunjena. Kako automobilom Ukoliko putujete sopstvenim kolima, potrebno je da sami izvadite vizu. Za kola je potrebno podneti saobraćajnu dozvolu i zeleni karton, kao i njihove fotokopije.Ostala dokumenta Kako biste bili što sigurnije da će te vizu dobiti, nije na odmet predati i dodatnu dokumentaciju koja za dobijanje vize nije neophodna. To se pre svega odnosi na dokumentaciju koja se odnosi na ekonomski položaj podnosioca za vizu. To su dokumenti o posedovanju nekretnina, vlasništvo nad rentama, drugi prihodi, izvodi iz bankovnih računa i kreditne kartice.

Zakazivanje
Kako se ne bi dogodilo da tek u septembru možete da predate dokumenta iako želite da otputujete u avgustu, reporučljivo je da se već sada raspitate kad najkasnije možete da zakažete termin za putovanje. Grupne vize Grupne vize vade isključivo agencije. Za njih je najčešće potrebno nešto manje dokumenata, i to ona koja se odnose na potvrdu o poslu ili školovanju. Putno osiguranje, vaučere i putne karte koje se pokazuju u konzulatu obezbeđuje agencija i o tome putnici ne moraju da brinu." I sve proverite dva puta, ipak sve se krece, sve se menja, i kod nas.


Kommentar: 0 Pogledajte komentare | Pošalji komentar

arhiva

Strane: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prikazano 56-60 od 72 tekstova « Predhodna | Sledeća »

Izdvajamo


Boje krvi i vina
Dalje

Devica Analitičan zemljani znak podnosi brigu kao prirodno stanje. Privlačni i delikatni ljudi vole postojanost i unapred potvrđene stvari, pa često žele da pozavršavaju sve drugo pre nego što se smire u ljubavi. Često kritikuju, pa dobro razmislite da li će vam to prijati kada budete živeli ... Dalje